ლანდშაფტურ საოცრებებს მხოლოდ მისი სტუმრები გრძნობენ და აღიქვამენ.

მიეცით საშუალება უფრო მეტ ადამიანს, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ვირტუალურად დაათვალიეროს თქვენს მიერ შექმნილი ბაღი  მიუთითეთ დასახელება და წარმოშობის ისტორია თითოეულ მცენარეს.